Projekt bemutatása

Településünk célja a jelen projekt megvalósításával, hogy az itt élők megkaphassák a megfelelő támogatást az egész életen át tartó tanuláshoz, illetve a képességeik fejlesztésére, akár a kompetenciafejlesztő foglakozások, vagy szakkörök formájában. Projektünk elsődleges célja az életen át tartó tanulás elősegítése, illetve hozzáférés biztosítása a területi különbségek csökkentéséhez, másodlagosan viszont tartalmas szabadidő elfoglaltságot szeretnénk biztosítani a településünkön, és a településünk vonzáskörzetében élők számára. Mindezek által a résztvevők életre szóló élményeket szerezhetnek, tartalmas és hasznos tudásra tehetnek szert. A fentiekben megnevezett céljainkon kívül a Felhívásban meghatározott foglalkozások kereteihez, valamint a Felhívás célrendszeréhez igazodva olyan ismeretátadó, élményközpontú tevékenységek megvalósítása is a célunk, amely közvetlenül járul hozzá a résztvevő célcsoport ismereteinek bővítéséhez, kompetenciáinak fejlesztéséhez, vagyis személyiségük formálódásához. Ezek a projektben megvalósítani tervezett foglalkozások az alábbiakban kerülnek felsorolásra: 1. Hagyományőrző főző és varró szakkör 2. Kézműves és barkács szakkör 3. Sport szakkör 4. Kultúr szakkör 5. Informatikai ismeretek tanfolyam 6. Környezetismereti és energiahatékonysági tanfolyam 7. Ismeretbővítés az egészséges életmódról tanfolyam 8. Dráma, önismeret műhelyfoglalkozás 9. Tánc, ének és zene művészeti csoport 10. Munkaerőpiaci és vállalkozási ismeretek foglalkozássorozat 11. Kulturális-helytörténeti e-learning foglalkozás 12. Motivációs, mentálhigiéniai és életviteli elearning foglalkozás 13. Közösségi média és Internet világa e-learning foglalkozás 14. Prevenciós és mediációs e-learning foglalkozás 15. "A hely ahol élünk" - Helytörténeti szabadegyetem a helyi értékekről 16. Személyes és szociális kompetenciafejlesztő tábor A projekt hosszú távú célja a célcsoport önképzése, így érvényesítve életükben az élethosszig tartó tanulás elvét, valamint a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásának elősegítése, a mobilitási lehetőségek előmozdítása, a munkaerő piaci szempontból hátrányos helyzetű célcsoportok aktivitásának fokozása.