Projekt bemutatása

A projekt keretében az útfelújításhoz és útkarbantartáshoz szükséges erőgépet és vontatást igénylőgépeket kíván beszerezni az önkormányzat. Emellett útfelújítás is megvalósul a projekt keretében 047/1 helyrajzi számon. Az út funkciója gazdasági, mivel az Önkormányzat szabályozási terve a 047/1 hrsz. út melletti területeket gazdasági területnek jelölte ki. Az út anyaga földes út, göröngyös nehezen járható, kátyús. Az út menti növényzet parlagfű, bodza, bokor, gaz. A folyamatos munkavégzés mellett nem csak száraz időben, de sáros időben is közlekednek rajta a munkagépek, ezért nyom vályús lesz. A talaj kötöttsége miatt ilyenkor nehezen járható, a sík terület miatt a csapadékvíz lefolyása nem biztosított. Mivel az önkormányzat a 2015. évben módosításra kerülő szabályozási tervében célul tűzte ki magának a kialakított új iparterült közlekedésének megoldását, így biztosítva a betelepülni szándékozók számára a fejlődés lehetőségét és egyben a település fejlődését. Töttös község önkormányzata tudatosan a helyi igényekre és a szakképzett munkaerőre alapozva ipari területet kíván létrehozni, a járási jó példákra alapozva.